Kategórie

Výrobcovia / značky

Repelent OFF! Rozprašovač 100 ml

OFF rozprašovač 100ml  

  • Repelentný prípravok v mechanickom rozprašovači zaisťuje efektívnu ochranu kože proti komárom a kliešťom až 4 hodiny
  • Nezanecháva pocit mastnoty a je ľahko parfumovaný
  • Účinná látka: 7 g DEET v 100 g prostriedku

Viac detailov


3,99 € s DPH:

3306

Pri aplikácii držte nádobku vo zvislej polohe asi 15-20 cm od kože. Pri použití na tvár a krk najskôr nastriekajte prostriedok do dlaní a potom ho rozotrite. Zabráňte styku s očami, perami a sliznicou. Účinkuje tiež na oblečenie, postriekajte košeľu, nohavice a ponožky. Zamedzte priamemu kontaktu so syntetickými mateial, lakovanými povrchmi a plasty. Nepoškodzuje bavlnu, vlnu ani nylon. Ošetrené odevy vyperte. Po návrate si umyte ošetrené miesta mydlom a vodou.  

Upozornenie:

Používajte podľa návodu. Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. Chráňte pred mrazom a vysokými teplotami. Neaplikujte na nadmerne opálenú alebo porušenú pokožku. Iba na vonkajšie použitie. U malých detí používajte šetrne a neaplikujte na ich ruky. Pri podráždení pokožky prerušte používanie. Aplikáciu opakujte len v prípade potreby. Vyvarujte sa nadmernému používaniu. Pri nadýchaní odsuňte postihnutého od zdroja expozície. Zaistite lekárske ošetrenie ak sa objavia ťažkosti. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte aerosóly. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.